• Bora lidere teşekkürler...

İzciliğin Temel Prensipleri

Üst Kategori: İzcilik Bilgileri Cumartesi, 13 Kasım 2010 tarihinde oluşturuldu

İZCİLİĞİN TEMEL PRENSİPLERİ

MADDE 6 – (1) İzcilik faaliyetleri, prensip olarak;

a) Yaratıcıya,

b) Başkalarına,

c) Kendine

karşı olan görev ve sorumlulukları kapsar.

İzcilik hem and hem de türeyi içerir. Her izci bunu incelemeli ve kişisel olarak bağlılık duymalıdır.

İzcilik din, dil, ırk, soy farkı gözetmeksizin toplumun tüm üyelerine rehberlik eden, ilkeleri, amacı ve metodu olan bir etkinliktir.

İzcilik gönüllülük ister, hiç kimse izciliğe katılması için zorlanamaz.

İzcilik politikadan uzak öğretici bir olgudur; hiç bir siyasi partiyi veya kuruluşu temsil etmez, edemez. İzcilik ancak toplumuna ve ulusuna yapıcı bir yardım biçimi olabilir.

İzcilik demokratik bir yapıya sahiptir.

İzcilik, emir vermekten çok dinlemek, rehberlik etmek, henüz olgunlaşmamış gencin gerçek dünyasına saygı duymaktır.

İzcilik, kişinin inandığı ve topluma karşı sorumluluk duygularını geliştirilmesinin öğrenildiği bir yaşam biçimidir.

İzcilik bağımsız olmayı öğretir.

İzcilik üniformalı bir eğitimdir.

İzcilik oba (ekip) sistemini kullanır, obalar engelleri yenmede kişinin içindeki kıvılcımı yok edebilecek zararlı etkenleri ortadan kaldırmada bir güvencedir. Oba aynı zamanda sayısal bir güvence demektir. Karışıklığı önler, demokrasiyi güçlendirir.

İzcilik gencin içinde bulunduğu topluma yararlı, aktif ve sorumluluk taşıyan gençler olarak yetiştirmeyi vurgular ve bunda da önemli bir rol oynar.

İzcilik gencin kendini tanımasına yardımcı olur.

İzcilik aktiftir; toplumda ulusunda veya uluslararası topluluklarda etkili rol oynamayı öğretir.

İzcilik doğa ile bütünleşmeyi sağlar.

İzci lideri açık fikirlidir, hayal gücünün kullanımını teşvik eder.

İzcilik değişkendir, asla uzun süreli olarak hareketsiz kalmaz.

İzciler hareket ederler.

Aktiftirler, izciler izleyici değildir.

İzcilik dünyanın her yerinde içinde bulunduğu toplumun koşullarına göre değişen ve toplumun gereksinimlerine göre hizmet veren bir olgudur.

İZCİLİĞİN METODU

İzciliği diğer eğitim şekillerinden ayıran en önemli özelliğe; amacına ulaşmak için kullandığı değişik metotlardır. İzciliğin doğuşuna kadar hiçbir eğitim sistemi çocukları bina ve sınıfların dışına çıkaramamış, sadece teorik bilgiler vererek değiştirme yolunu seçmiştir.  Ancak izcilik kurulduğu günden itibaren okul eğitiminin veremediği eğitimi vermiş, çocuk ve gençleri zor bir yaşam kavgasına alıştırabilmek için kendine özgü metodlarını, büyük bir başarı ile kullanmayı günümüze kadar devam ettirmiştir.

Nedir bu metotlar?

Öncelikle çocuk ve gencin sağlam karakterli, iyi insan iyi yurttaş olması için; onun maceracı ruhunu etkileyecek, takım oyunları ile ona bir şeyler vermeyi amaçlayan ve bunun için de esas olarak AÇIK HAVA çalışmalarına yönelik bir teşkilattır.

Çocuklar, izcilikte ilk demokratik ve en küçük birim olan OBA SİSTEMİ içinde bir grubun üyesi olmanın tadına varır. Demokrasiyi gerçek anlamı ile hayata geçirmeyi öğrenirler. Grup içinde sorumluluk alma ve sorumluluklarının gereklerini yerine getirmeyi öğrenirler.

Yapılan her faaliyette YAPARAK YAŞAYARAK öğrenme esastır. İzci, and ve türesi faaliyetlerinin temel hareket noktalarını teşkil eder. İzci bu değerlere bağlı kalarak ve bu idealleri gerçekleştirmek için elinden geleni yapmaya devam eder.  Bu eğitim aşağıdaki çerçeve içinde yapılır.

Baden Powell bu konuda şöyle der: “Çocuk ve genç hizmettense yapmaya daima hazırdır. İzcilikteki öğrenme, kişisel faaliyetle, gözlem ve deney yapmakla gerçekleşir. Uygulayarak öğrenmeyi içermeyen bir program izcilik programı olarak düşünülemez. Unutulmamalıdır ki “İZCİLİK, ÖĞRENİLMEZ YAŞANIR”. 

İzcilik, bugün dünyanın en büyük gençlik organizasyonlarından biridir. Yüz elliden fazla ülkede yaklaşık 25 milyon çocuk ve genç üyesi ile tek hedef etrafında toplanmalarının nedeni nedir? Toplumların geleceğinin güvencesi olan gençliğin fiziksel, ruhsal, toplumsal ve zihinsel açıdan tam anlamı ile gelişmeye ihtiyaçları vardır. Bu yardım hiçbir zaman göstermelik olmamalıdır. Onlara en uygun bir şekilde düzenlenmiş eğitim programı ile yapılmalı ve bunun sonucunda da TERFİ edebilmeli, bu gelişmeyi kendisi ve yakın çevresi de hissedebilmelidir.

1) İzcilik Değerleri (İdealleri): İzcilik idealleri izci andı, izci türesi ve parolalarında belirlenmiştir. İzci de bu idealler doğrultusunda daha iyi bir insan olmayı dener. İzcilikte saptanmış olan hedefler yüksektir. İzci olan genç bu hedeflere erişirken neler yaptığını da kontrol eder.

2) Oba Sistemi: Oba, izcilikteki ilk demokratik ve en küçük örgütlü birimdir. Genç bir grup üyesi olmayı, grup içinde yaşamayı ve vatandaşlığın gerektirdiği sorumluluklara katılma konusunda çok çeşitli deneyimleri oba da kazanır. Oba metodu izcilerin bir biri ile demokratik ilişkiler geliştirmesini ve küçük gruplar içinde kendi kendilerini eğitme olanağını verir.

3) Açıkhava Etkinlikleri: İzcilik programı açık hava etkinliklerine yer verecek şekilde hazırlanmıştır. İzci olan genç böylece sorumluluğu paylaşmayı ve diğerleri ile birlikte yaşamayı öğrenir. İzcilik dört duvar dışında yapılan bir çok çalışmayı kaynaştırıcı niteliktedir.

4) Terfi Ettirmek (Sınıf Çalışması): İzcilik; izcilere terfi ettirme aracılığı ile bir kısım aşılabilecek engeller ve yükselinebilecek basamaklar dizisi sunar. İzci de kendi terfisini planlar ve her zorluğun üstesinden gelebilmek için atacağı her adımı programlar. Burada elde edeceği her başarı için ödül alır. Böylece genç kendine güven kazanır. İzci sorumluluk almayı, bir üst noktaya çıkmanın ve başarmanın hazzını da bu sistemde yaşar.

5) Liderlik Gelişimi (Fırsatı): İzcilik programı gençlere liderliği öğrenme ve deneme için fırsatlar verir. Her izci hem kendi başına, hem de obasıyla birlikte liderlik yapabileceğini izcilik içinde öğrenir. Genç yaşıtı olanları temsil etmeyi, haklarını savunmayı, onların liderlik rollerini kabullenmeyi öğrenir. Böylece geleceğin iyi vatandaşı olmanın temel taşlarını atmış olur.

6) Kişisel Gelişme: Tüm bireyler gibi genç büyürken izcilik içindeki çalışmalar aracılığı ile kendi hedeflerini planlamayı ve programlamayı öğrenir. İzcilik çalışmaları içinde genç iyilik yapma fikri ile kendi kişisel gelişimine katkıda bulunur. Genç kendine ve çevresine iyilik yaparak büyür. Bu tek başına başarılı bir gelişmenin temeli olamaz. Bunun yanında liderlerle birlikte izciliğin amaçları doğrultusunda neler yaptığını da gözden geçirmelidir

Gösterim: 14404

Arama