• Bora lidere teşekkürler...

Haberler

Başlık Oluşturma Tarihi Tıklamalar
İbrahim EROL (Kamp Aşçımız) Vefat Etti 29 Haziran 2016 3555
Dinçer ÜZBE Lider Aramızdan Ayrıldı 05 Eylül 2014 5054
Emektar Liderler Kahvaltıdaydı 03 Mayıs 2014 5282
Artık Mobiliz 19 Nisan 2014 5486
Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2013 4849
JOTA-JOTİ Etkinlikleri 26 Ekim 2013 4591
Sakarya Uyum Semineri 23 Ekim 2013 5147
İzciler Malazgirt'i Anacak 20 Ağustos 2013 3405
Arama Kurtarma Liderlik Kursu 27 Temmuz 2013 3837
Türkiye İzcileri Milli Ve Mahalli Yaz Kampı 27 Temmuz 2013 3697
Görüntüleme Sayısı 

Alt Kategoriler

  • kategorisiz

    import openai # API anahtarınızı ayarlayın openai.api_key = "your_api_key" # Benimle iletişim kurun response = openai.Completion.create( engine="text-davinci-002", prompt="What is the capital of Turkey?", temperature=0.5, max_tokens=1024, top_p=1, frequency_penalty=0, presence_penalty=0 ) # Cevabı alın answer = response["choices"][0]["text"] # Cevabı gösterin print(answer)

    Makale Sayısı:
    6

Arama