• Bora lidere teşekkürler...

Kamp Ateşi

Üst Kategori: Teknik Bilgiler Pazar, 14 Kasım 2010 tarihinde oluşturuldu

KAMP ATEŞİ

“İZCİ İÇİN EĞLENCE, LİDER İÇİN EĞİTİM”

 • Kamp ateşi eğlencelerimiz sayesinde, çocuk ve gençler, topluluk önünde konuşabilmeyi öğrenir…

• Beraberce fikir üretmeyi, o fikre sahip çıkıp uygulamayı becerirler.

• Kendini rahatça ifade edebilmeye alışır

• Günün yorgunluğunu ve stresini atar

• Kamp ateşi, izcilerin ünite, öbek, oba, ekip halinde gelmeleri ve yerleşmeleri ile başlar

• Yerleşme ateşin etrafında daire şeklindedir. Dairenin belirli bir bölgesini kamp yönetimi oluşturur. Liderler izcilerinin arasında oturur. Eğer çok kalabalık varsa iç içe daireler şeklinde oturulur.

• "Haydi izciler, tatlı uykular” şarkısı veya veda gecesinde veda valsi ile son bulur

• Kamp ateşinin bitiminden sonra bütün izciler yatmaya, gerekiyorsa liderler toplantıya çekilir

• Kamp ateşinde öbek, oba, ekiplere verilen konular, liderler arasında iş bölümü yapılarak, sahne alma, espri, katılım oranı, zamana uyum gibi başlıklarda değerlendirilir ve verilen puanlar günlük puanlarına eklenir

• Kamp ateşini nöbetçi lider yönetir, sunar, öbek-oba-ekipler programlarının başında ve sonunda tekmil verir, nöbetçi lider izcilerin tekmilini ayakta selamlayarak alır, şarkı, alkış ve oyunları yönlendirir

• Kamp ateşinde işlenecek konular genel örf ve ahlak kaidelerine aykırı olamaz, içinde cinselliği çağrıştıracak unsurlar bulunamaz, anne, nine, dede ve baba rolü hariç, kimse karşı cinsin rolünü yapamaz. Argo ve siyasi içerik kullanılamaz.

• Kamp ateşleri, bir iki gece hariç serbest konulu olamaz. Genellikle marifetler gecesi teması ile başlar. Milli Bilinç, Reklâmlar, Haberler, Şarkılar, Şarkılara kamp ve izcilik ile ilgili sözler yazıp okuma, Lider taklitleri, Liderler gecesi gibi temalar işlenir. Ateş teması Akşam yemeği öncesinde verilir ve kısa sürede üretip sergilemeleri istenir.

• Oba ve ekip gösterilerinin arası, izci alkışı ve şarkılar ile süslenebilir

• Her izcinin rol almasına özen gösterilir

• Toplu kamp ateşi dışında, yan kamplar, üniteler, oba-ekipler, ayrı kamp ateşleri de yapabilir

• Kamp ateşinden kasıt “ateş yakmak” değildir. Ateş sembolik olabilir, yangına hassas ve yakıt bulunamayan bölgelerde yakılmayabilir

• 10. Kamp ateşi izci için eğlence, lider için, çocuğun gelişimi ile alakalı bir eğitim unsuru olduğu unutulmamalı, izcinin aktif olmasına özen gösterilmelidir,

• Kamp ateşinde izciler yerde ise liderler, protokol ve misafirler de yerde oturur

• Veda kamp ateşi farklı ve önemlidir. Kamp ateşi kare şeklinde ve yukarı doğru bir piramit oluşturacak tarzda yerleştirilir. Ateş, ok, teleferik, meşale vb sistemlerle yakılabilir.

• Veda kamp ateşi özenli bir şekilde uygulanır. Kamp müdürü ateşi yakar, üç kez “Kamp ateşimiz yanmıştır, izciler gelebilir” diyerek izcileri davet eder. İzciler sessizce saklandıkları yerden çıkarak ateş etrafında halka olur.

• Kamp müdürü ateş duasını “Ey büyük yaratıcımız. Yarattığın bu yakıcı varlık nasıl etrafı aydınlatıyorsa sen de içimizi izcilik ateşiyle öyle aydınlat. Bu ateşin dumanları nasıl etrafa yayıyorsa, sen de izcilik düşüncemizi dünyaya öylece yay, Bu ateşin kıvılcımları nasıl birer birer sönüyorsa, sen de içimizdeki bencillik hislerini, kötü duyguları öylece söndür.” Şeklinde yapar izciler her cümlenin ardından tekrarlar.

• “Unutmayınız ateşe ve yemeğe kesinlikle selam verilmez”

• Nöbetçi lider bütün izcilerin ellerini arkada birleştirmeleri konusunda uyarısını yapar ve ateş rondunu yaptırır.

• İzciler ellerini arkada çapraz bağlayıp ateş rondunu söyleyip önce sağdan başlayarak sallanırlar. Herkesin gözü kamp ateşini yöneten liderdedir. Sallanırken ona uyulur.

ATEŞ RONDU

Yansın ateş alev alev

Sarsın göğü ak dumanlar

Şen izciler halkalansın

Dile gelsin şu ormanlar hey hey

Laralaylay...

Dile gelsin şu ormanlar hey hey

Yansın ateş önümüzde

Yerde değil gönlümüzde

Güle güle dönünüz de

Neşelensin oynayanlar hey hey

Laralaylay

Neşelensin oynayanlar hey hey

 

 • Nöbetçi lider, İzcilere birkaç hareketli marş söylettikten sonra oturmalarını sağlar.
 • Kamp ateşi kömürü getirenlerin ateşe atmalarını ister ve sabah kömür alınmasını tavsiye eder. Bu Türk izcilik teşkilatında süregelen bir gelenektir. Her izci bir önce katıldığı kampın ateşinin kömürünü bir sonrakine aktararak, İzciliğin kopmaz bir bağ olduğunu, bir zinciri halkaları gibi birbirlerine bağlı olduklarını, izciliğin ilk ateşi ile bu son ateşi arasında hiçbir fark olmadığını ve izcilik düşüncemizin ilelebet yaşayacağını sembolleştirmiş olurlar.
 • Kamp ateşi programı nöbetçi oba tarafından ilginç bir yöntemle sunulur ve program başlar. Kamp ateşi programı hızlı başlayıp ağırlaşan bir tempoyla sona erer.
 • Veda valsinden sonra tokalaşmadan, el kol sallamadan son derece sessiz bir şekilde izciler yatmaya gider. Gerekiyorsa liderler toplantıya gider. Kamp ateşi nöbetçi oba tarafından bir müddet sonra su ile söndürülür.
 • Kamp ateşi programı bittikten sonra kamp ateşinin başında veya diğer yerlerde kimse oturmaz, lider toplantısından sonra da liderler yatar
 • Veda gecesinde liderlerin birkaç cümle ile duygularını anlatması sağlanabilir.
 • Unutulmaması gereken gerçek veda gecesine hızlı başlamak, ağırlaşarak devam etmek ve bitirmektir.
 • Kamp ateşinde gösteriye çıkan oba nöbetçi lidere doğru dizilir ve tekmil verir. Nöbetçi lider ayakta selamı alır. Burada amaç izcilerin kendilerini tanıtmasını sağlamaktır.
 • İzcilerin dikkatinin dağılmaması için liderler izcilerinin arasında oturur.
 • Kamp ateşinde, eğer ateş yakılacaksa mutlaka güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir.
 • Unutulmamalıdır: Ateşin kıvılcımları, ateş başından izlenmez, uzaktan, ateşi görmeyen bir kişi tarafından izlenmelidir. Yangına hassas bölgelerde ateş yakmak için inat edilmemelidir.
 • İzciliğin tanıtımı için gündüz sembolik kamp ateşleri de yapılabilir.
 • Bazen yakacak odun bulamazsınız, bulsanız da yakamazsınız, yanan bir benzin ocağı, mum, gemici feneri bile olabilir.
 • Biraz ateş, biraz duman, yeterlidir.
 • Şartlar müsait olduğunda, çok değişik kamp ateşleri hazırlanabilir.
 • Kamp ateşine ünlü sanatçı çağırmak marifet değildir. Marifet izcinin kendisini sanatçı yapmaktır.
 • Yöresel halkoyunları kamp ateşinize katkı sağlayabilir. Fırsatlar değerlendirilebilir. Ancak her şey ölçülü olmak zorundadır.
 • Çok soğuk havalarda, ateşin yakılması ve veda valsi arasındaki bölüm kapalı mekânlarda yapılabilir.
 • Kamp ateşi oturmanın sakıncalı olduğu yerlerde ayakta durarak da yapılabilir.
 • Bazen bir şömine kamp ateşiniz için yeterli olabilir.
 • İzcilerin eğlenmeye, uyumaya, maceraya kısacası size ihtiyacı var.
 • Bunu başaracak sizden başka kimse yok. Öyleyse vazife sizi bekliyor.

 

Kaynak : Hasan SUBAŞI

Gösterim: 11135

Arama