• Bora lidere teşekkürler...

İşaret Dili (Semafor)

Üst Kategori: ROOT Pazar, 14 Kasım 2010 tarihinde oluşturuldu

ESKİ İŞARET DİLİ (SEMAFOR)

İletişim yaşadığımız çağın en gerekli ihtiyacı ve en gelişen donanımlarına sahip bir sektörü olmuştur. İnsanlık tarihi her dönemde iletişim ve haberleşme için yenilikler ve gelişim sağlama konusunda büyük çabalar sarf etmiştir. Yerleşim birimleri arasında kuryeler atları dörtnala koştururken, bir diğer uygarlık güvercin uçurmuştur. Ancak birkaç gün içinde haber gideceği yere ulaşabilmiştir. Kıtalararası bu ayları bulmaktaydı. Günümüzde ise saniyeler içinde sağlanan bir iletişim ve haber ağı kurulmuştur. Haberleşmede ve iletişim teknolojisinde kat edilen yol büyük bir gelişme içindedir. Haberleşme araçları günümüzde sınırsız hizmetler sunmaktadır. Bu iletişim araçları gelişim sırasına göre telgraf, telsiz, radyo, uydu, telefon, faks, televizyon, internet, şeklinde sıralanabilir.

Çağımızda bilgisayar ve onun hayatımıza sokmuş olduğu internet hayatın önemli bir parçası olmaya devam etmektedir. Ve her gün bilgisayar teknolojisi yeni bir yeniliğe imza atmaya devam etmektedir. Bilgisayar ve özellikle internetin izcilikte de kullanımı dünya izcilerinin iletişimi konusunda çok büyük yararlar sağlayacaktır.

Ama izciler eski ki haberleşme tekniklerini öğrenmek ve bunları uygulamayı öğrenmeye çağın gerisinde kalmadan devam edecektir.

Semafor Bayrak, el-kol hareketleri veya ışıkla yapılan işaret haberleşmesi. Tarihte bazı devletlerin kısa mesafeler arasında, bez ve meşale sallayarak haberleştikleri bilinmektedir. Romalılar ise daha önce kullanılan şekli devam ettirmekle birlikte, işaretleri göndermek için yüksek kuleler de kullandılar. 1600'lerde teleskopun keşfi, işaretleşilen yerler arası mesafenin oldukça artmasına imkan tanıdı. Robert Hook, 17. yüzyılın sonlarında teleskop kullanarak, haberleşmeye yarayan basit bir sistem kurmayı planladıysa da bunu ancak bir asır sonra, 1794'te ClaudeChappe gerçekleştirebildi.

Chappe'ın semaforu, Paris ve Lille arasında, 230 km'lik bir mesafede doğru olarak uzun fasılalarla, dizilmiş kuleler vasıtasıyla çalışıyordu. Bu tür semafor haberleşmesi, haberleşme sahasında ilk ciddi hızlanmadır. İngiliz demiryollarında çalışan Hutton Greyary ise semoforda son değişikliği yapan kişi oldu.

Hareket ettirilebilir mekanik kollar, çubuklar ve tren yollarında kullanılan işaret vericiler, modern tür semafor uygulamasıdır. Gemiler veya gemilerle kara arasındaki semafor haberleşmesi iki elinde yarısı kırmızı, yarısı sarı birer bayrak tutan ve bunları Semafor Alfabesi'ne göre sallayan bir denizci tarafından yapılır. Bayrakların her hareketi, alfabenin bir harfine, bir numaraya veya dikkat belirten bir işarete karşılıktır.

Günümüzde telsiz, bu haberleşme türünün ehemmiyetini kaybettirmekle beraber, telsizin arızalanması veya herhangi başka bir sebeple kullanılmaması halinde semafor hala başvurulacak tek çaredir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Gösterim: 17632

Arama